L’Agència Catalana de Residus desenvolupa campanyes de comunicació per a la ciutadania arreu de Catalunya. L’objectiu és incrementar la sensibilització de les persones envers la necessitat de separar adequadament els residus i de disminuir-los, seguint la filosofia residu Zero.

CAMPANYES


VII Setmana Europea de la Prevenció de Residus
12 de novembre del 2015 /

El dissabte 21 de novembre de 2015 se celebrarà a tot Catalunya el Dia de la Desmaterialització: Fer més amb menys, l’ús de menys materials que es tradueix directament en una menor producció de residus i una major eficiència en l’ús dels recursos. Aquest dia es realitzaran activitats per promoure aquest objectiu de la desmaterialització, la utilització menys o gens de materials per obtenir funcionalitats similars. Entre d’altres aspectes, la desmaterialització, inclou:

1. Passar del producte al servei, és a dir, substituir productes (cotxes, llibres, roba sanitària d’un sol ús, bombetes, etc.) per serveis (carsharing, biblioteques, roba sanitària reutilitzable, llum, xarxes online per llogar o compartir objectes, etc). Accions que podrien emmarcar aquest nou enfoc cap als serveis serien, entre altres, campanyes per visualitzar el benefici ambiental d’accions ja existents, campanyes del regal immaterial, etc.

2. Millorar en la utilització del material, és a dir, reduir l’ús de materials mantenint la mateixa funcionalitat del producte, o bé incrementar la funcionalitat mantenint l’ús de materials. Accions que us proposem passarien per organitzar tallers i concursos sobre productes, envasos o serveis ecodissenyats, aprofundir en l’ús i selecció dels materials, en la reutilització, etc. Els mercats d’intercanvi o de segona mà, tallers de reparació o reutilització, també hi tenen cabuda, sempre i quan s’aprofitin per fer èmfasi en els serveis o accions que fomenten unaeconomia col·laborativa.

A la pàgina web hi ha propostes d’accions per tota tipologia d’actors: Escoles i universitats, empreses, administracions, associacions, i ciutadans individuals.

La Setmana és un moment òptim per reflexionar sobre els nostres hàbits de consum i producció de cara a reduir la generació de residus i, entre d’altres beneficis, prendre consciència del paper primordial que juga en el canvi climàtic. Les millors accions podran participar al Premi Europeu de Prevenció de Residus.

Aprofitem per recordar-vos que sota al mateix tema de la desmaterialització l’Agència organitza la 13a Jornada de Prevenció el dia 24 de novembre.