L’Agència Catalana de Residus desenvolupa campanyes de comunicació per a la ciutadania arreu de Catalunya. L’objectiu és incrementar la sensibilització de les persones envers la necessitat de separar adequadament els residus i de disminuir-los, seguint la filosofia residu Zero.

CAMPANYES


COMPOSTARC 2015. Jornada sobre el cicle de la Fracció Orgànica dels residus municipals
23 d'octubre del 2015 /

Els passats dies 14 i 15 d'octubre va tenir lloc, a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, la Jornada sobre el cicle de la fracció orgànica dels residus municipals.

Durant les jornades es va treballar les 5 àrees del Cicle de la matèria orgànica:

  1. Generació (prevenció i tipus de generadors)
  2. Recollida selectiva (contractes, models i resultats)
  3. Tractament (procés, dimensionament i tecnologia)
  4. Compost (qualitat i usos)
  5. Autocompostatge (educació, integració social i abast de la implantació)

Es van organitzar 10 taules de treball al voltant del cicle de la matèria orgànica, ordenades per cada cicle. Les sessions de treball es van fer tant al matí com a la tarda, distribuint els assistents en les diferents sessions de treball.Cada taula de treball tenia assignat un coordinador de l’Agència de Residus de Catalunya i un dinamitzador expert en la matèria, per a dinamitzar el debat i preparar les conclusions.

Per a més informació podeu consultar el següen enllaç.
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/recollida_selectiva/residus_municipals/materia_organica_form_-_fv/jornades_estudis_i_enllacos/compostarc-2015/