Visita a SIRUSA

Públic: Escolar

Nivell educatiu: Secundària

Temps de durada de l'activitat: 2'5 h

Els participants adquiriran l'hàbit de separar els residus, comprendran el procés d'incineració, coneixeran de forma adequada les eines pel procés i valoraran positivament l'estalvi dels recursos naturals.
Prèviament a la visita, es realitzarà una activitat a l’aula per prendre consciència sobre la importància del reciclatge i aprendre quins residus configuren la fracció rebuig i van a la incineradora. També es convidarà a reflexionar sobre els avantatges i desavantatges de la incineració de residus.
En una sessió posterior, els alumnes visitaran les instal·lacions de SIRUSA (Carrer del Coure, s/n, 43006, Tarragona) per conèixer el funcionament d’una planta incineradora.

Activitat d'educació ambiental exclusiva pels centres d'educació secundària de Vila-seca (curs 2014-2015). Destinat a alumnes de 1r de batxillerat.


Horari: Acordat prèviament amb els centres educatius del municipi de Vila-seca

Adreça de l'activitat: , , , Vila-seca

Valora
  • Amb quina puntuació, del 0 al 5, valores l’activitat que has realitzat?
  • Nom
  • Títol del comentari
  • Comentari
Entitat organitzadora

Ajuntament de Vila-seca

http://www.vila-seca.cat/es/home

Més informació

Laura Xatruch

Tel. 977 309 300

lxatruch@vila-seca.cat

És necessari fer la reserva prèvia

ALTRES ACTIVITATS DE L'ENTITAT


Veure totes les activitats de l'entitat